Täysistunnon pöytäkirja 85/2005 vp

PTK 85/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

85. PERJANTAINA 9. SYYSKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.9. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Klaus Hellberg /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

11.—13.9. edustaja

 • Kauko Juhantalo /kesk

12. ja 13.9. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd

12.—14.9. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Antero Kekkonen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

12.—15.9. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.9. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 9. päivänä syyskuuta 2005 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 113/2005 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 8. päivänä syyskuuta 2005 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 60—73/2005 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 627—637, 654—659, 663, 664/2005 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.

Kun suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseneksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Sirkka-Liisa Anttila ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Tuomo Hänninen sekä

ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi ed. Simo Rundgren.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on pankkivaltuutettujen jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että eduskunnan pankkivaltuutettujen jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Timo Kalli.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 6. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 83/2/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

2, 9 ja 10 § ja kunkin edellä oleva väliotsikko sekä 11 § ja sen edellä oleva väliotsikko hyväksytään keskustelutta.

11 a §

Keskustelu:

Jyrki Kasvi /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että edustajille jaetun muutosehdotukseni mukaisesti 11 a §:n 2 momentti poistetaan.

Tarja  Cronberg /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kasvin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jyrki Kasvi ed. Tarja Cronbergin kannattamana ehdottanut, että 2 momentti poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kasvin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 32 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 52.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

11 a §:n edellä oleva väliotsikko, 13 § ja 13 a § ja sen edellä oleva väliotsikko hyväksytään keskustelutta.

14 §

Keskustelu:

Kirsi Ojansuu /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Anni  Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ojansuun ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kirsi Ojansuu ed. Anni Sinnemäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ojansuun ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 51.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

14 §:n edellä oleva väliotsikko, 16 §, 16 a — 16 e ja 17 § sekä kunkin edellä oleva väliotsikko, 18 ja 19 §, 20 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 23 ja 24 §, 25 ja 25 a § ja kummankin edellä oleva väliotsikko, 25 d §, 25 f — 25 i § ja kunkin edellä oleva väliotsikko sekä 26 § ja 2 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

26 a §

Keskustelu:

Unto Valpas /vas:

Puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Kirsi Ojansuu /vihr:

Puhemies! Kannatan ed. Valppaan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Kirsi Ojansuun kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 53.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

26 b, 26 c, 26 e ja 26 h § ja 2 a luvun otsikko, 45, 46, 46 a, 47, 47 a, 48, 49, 49 a ja 50 § sekä kunkin edellä oleva väliotsikko ja 5 luvun otsikko, 50 a — 50 e § ja kunkin edellä oleva väliotsikko ja 5 a luvun otsikko, 54, 54 a, 54 b, 55, 56, 56 a — 56 f, 57, 58 ja 60 § ja kunkin edellä oleva väliotsikko, 60 a — 60 d § ja 60 a §:n edellä oleva väliotsikko, 61 ja 62 § ja kummankin edellä oleva väliotsikko sekä 64 ja 64 b §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta ryhtyy 3. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

21 §

Keskustelu:

Seppo Särkiniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa nykyisen koetellun, perustuslain mukaisen käytännön jatkumista.

Ilkka Taipale /sd:

Puhemies! Kannatan ed. Särkiniemen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Seppo Särkiniemi ed. Ilkka Taipaleen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Särkiniemen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 58 jaa- ja 91 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 48.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt ed. Särkiniemen ehdotuksen.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kun eduskunta ei ole hyväksynyt lakiehdotuksia mietinnön mukaisina, asia lähetetään suureen valiokuntaan.

Koska 3. lakiehdotuksen 21 § hyväksyttiin vastalauseen 1 mukaisena, se tarkoittaa sitä, että kyseinen laki voidaan säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Suuri valiokunta ottanee tämän huomioon asiaa käsitellessään.

4) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Hyssälä)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 3/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on 29. päivänä kesäkuuta 2005 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva peruspalveluministeri Liisa Hyssälän selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Vanhanen ja ministeri Wideroos)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 4/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on 1. päivänä syyskuuta 2005 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä olevat pääministeri Matti Vanhasen sekä toisen valtiovarainministerin Ulla-Maj Wideroosin selvitykset sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Kiviniemi)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 5/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on 2. päivänä syyskuuta 2005 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemen selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2002

Ainoa käsittely

Kertomus  K 12/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 3.

Asiaa käsiteltäessä läsnä on myös valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 94/1/2005

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen