SUUREN VALIOKUNNAN MIETINTÖ  2/2014 vp

SuVM 2/2014 vp - M 10/2013 vp KAA 3/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä marraskuuta 2014 hyväksynyt kansalaisaloitteeseen (KAA 3/2013 vp) pohjautuvan ehdotuksen laiksi avioliittolain muuttamisesta lakivaliokunnan mietinnöstä poiketen lakivaliokunnan mietintöön otetun vastalauseen mukaisena. Samalla eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvien 2. ja 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

  lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen

Suuren valiokunnan käsittely

Valiokunnan oikeusministeriöltä saaman selvityksen mukaan esitetyn avioliittolain muutoksen toimivuus edellyttää, että ennen lakimuutoksen voimaantuloa valmistellaan ja hyväksytään seurannaismuutoksia useisiin eri lakeihin.

Oikeusministeriö katsoo, että lausumaehdotuksessa tarkoitettu täydentävä lainsäädäntö on mahdollista valmistella esitetyssä aikataulussa hyvän lainvalmistelun periaatteita noudattaen.

Valiokunnan päätös

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ilmoittaa,

että se yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Riitta Myller /sd
 • vpj. Paavo Arhinmäki /vas
 • vpj. Paula Lehtomäki /kesk
 • jäs. Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Juho Eerola /ps
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina /sd
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Elina Lepomäki /kok
 • Anne Louhelainen /ps
 • Lasse Männistö /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Sofia Vikman /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • vjäs. Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Johannes Koskinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä