TALOUSARVIOALOITE 1/2009 vp

TAA 1/2009 vp - Esko Ahonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Suomen Nuorisoseuramuseon toiminnan kehittämiseen

Eduskunnalle

Valtakunnallinen Suomen Nuorisoseuramuseo avattiin vuonna 2000 Laihialle Laihian nuoriso-seurantalon yhteyteen. Suomen Nuorisoseuramuseon tarkoituksena on toimia henkisen ja aineellisen nuorisoseuraperinteen tallentajana. Tarkoitusta toteutetaan pysyvän näyttelyn kautta, jossa esitellään 125-vuotiaan nuorisoseuraliikkeen toiminnan laatua ja laajuutta. Lisäksi Suomen Nuorisoseuramuseossa esitellään vaihtuvien näyttelyiden kautta suomalaisen nuorisoseuratoiminnan nykyisyyttä ja uusia kehittämishankkeita eri puolilla maatamme. Nuorisoseuramuseon näyttelyistä saa erittäin hyvän kuvan koko suomalaisen nuoriso-, kulttuuri-, aikuiskasvatus- ja liikuntatoiminnan kehityksestä vuodesta 1881 aina tähän päivään saakka.

Suomen Nuorisoseuramuseon toiminnan kehittäminen tarvitsee jatkossa taloudellista tukea, jotta voitaisiin suorittaa loppuun museon kokoelmien luettelointi sekä esineiden hoito- ja käyttökoulutus. Samoin tarvitaan taloudellista tukea, jotta voidaan järjestää järjestön toimintaan liittyviä teemanäyttelyitä harrastajateatteri-, kansantanssi- ja nuorisotoiminnan kehittymisestä sekä seurantalojen merkityksestä ja mahdollisuuksista suomalaisessa nuoriso- ja kulttuuritoiminnassa. Asiantuntijatahona Suomen Nuorisoseuramuseon kokoelmien luetteloinnissa on käytetty Pohjanmaan museon suunnittelijoita.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.80.50 lisäyksenä 50 000 euroa Suomen Nuorisoseuramuseon toiminnan kehittämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Esko Ahonen /kesk
  • Paula Sihto /kesk
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Lasse Hautala /kesk

​​​​