TALOUSARVIOALOITE 1000/2009 vp

TAA 1000/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen omaishoidon tukeen

Eduskunnalle

Kotihoidon lisäämisen myötä omaisista ja läheisistä huolta pitävien määrä kasvaa. Sosiaali- ja terveysministeriön vanhustenhoidon suunnitelmissa on laitospaikkojen määrän vähentäminen puoleen. Vaikka omaishoidosta säädettiin lailla edellisellä vaalikaudella, omaishoidon tuen piiriin pääsy vaihtelee eri kunnissa. Arvioidaan, että maamme yli 300 000 omaishoitajasta vain joka kymmenes saa omaishoidon tukea.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa omaishoidon tuen turvaamiseksi kaikille tukeen oikeutetuille omaishoitajille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​