TALOUSARVIOALOITE 1001/2009 vp

TAA 1001/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen koulujen oppilashuoltoon ja kouluterveydenhoitoon

Eduskunnalle

Jokelan ja Kauhajoen tragedioiden jälkeen hallitus vakuutti tahtoaan panostaa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Kuitenkin toimenpiteet ovat käynnistyneet hitaasti. Asetus neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa varten on terveystarkastusten osalta tulossa voimaan vasta vuoden 2011 alusta lukien.

Tarkkaa tietoa koulujen oppilashuollon määrästä ja tekijöistä ei ole ollut saatavilla puutteellisen tilastoinnin vuoksi, mutta nykyisin esiopetuksen, peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten oppilashuollossa tehdään vain noin puolet siitä työstä, mikä olisi tarpeen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kouluun tarvitaan yksi terveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori 600 oppilasta kohti ja yksi lääkäri 3 000 oppilasta kohti. Se merkitsee yhteensä 4 000 terveydenhoitajaa, psykologia ja kuraattoria. Lääkäreitä oppilashuoltoon tarvittaisiin nykyiseen verrattuna yli kaksinkertainen määrä eli noin 270.

Koulujen oppilashuollon ja kouluterveydenhoidon kuntoon saattaminen tulee käynnistää heti vuoden 2010 alusta lukien. Vastuu oppilashuollon järjestämisestä on kunnilla, mutta se edellyttää valtion rahoituksen lisäämistä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 150 000 000 euroa koulujen oppilashuoltoon ja kouluterveydenhoitoon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​