TALOUSARVIOALOITE 1002/2009 vp

TAA 1002/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kuntien valtionosuuksien lisäämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin

Eduskunnalle

Vuoden 2009 valtion talousarvioesityksessä kuntien valtionosuuksia nostetaan vain 30 miljoonalla eurolla, vaikka kuntatalous on ajautumassa vakavaan kriisiin verotulojen pienentyessä ja toimintamenojen kasvaessa. Monet kunnat painivat jo vuonna 2009 suurissa talousvaikeuksissa. Kuntien velkaantumiskehitys on ollut nopeaa. Niiden velkakanta on noin 15 miljardia euroa eli noin 8 prosenttia kansantuotteesta. Vuonna 2010 kuntatalouden arvioidaan painuvan 850 miljoonan euron alijäämään, mikä merkitsee yhden tuloveroprosentin tuottoa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 500 000 000 euroa kuntien valtionosuuksien lisäämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​