TALOUSARVIOALOITE 1004/2009 vp

TAA 1004/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen Etelä-Savossa

Eduskunnalle

Asutus Etelä-Savossa jakautuu tasaisesti maakunnan alueelle. Alueella on paljon vesistöjä ja kallioita. Tämä asettaa suuria haasteita perusinfrastuktuurien rakentamiselle.

Valtioneuvosto käynnisti joulukuussa 2008 valtakunnallisen laajakaistahankkeen. Selvitysten mukaan hankkeen kustannukset ylittävät aiemmat arviot ja nousevat kolminkertaisiksi.

Etelä-Savossa toteutetaan vuosina 2010—2015 noin 60 laajakaistan rakentamishanketta. Tarvittava valtion rahoitusosuus on näinä vuosina 2,8 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.40.50 lisäyksenä 2 800 000 euroa valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen Etelä-Savossa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​