TALOUSARVIOALOITE 1005/2009 vp

TAA 1005/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien jatkamiseen

Eduskunnalle

Työllisyysmäärärahoja kohdennetaan nykyisin yksityisten yritysten kanssa toteutettavaan ammatilliseen työvoimakoulutukseen ja yksityisen sektorin tukityöllistämiseen. Työvoimapolitiikan suunnan muutoksen seuraukset ovat jo näkyvissä kolmannen sektorin toiminnan vaikeutumisena. Työharjoittelijoiden ja työllistämistukien saaminen on vaikeutunut.

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan julkisesta työvoimapalvelusta annettuun lakiin palkkatuen myöntämisedellytyksiä koskevia muutoksia. Säännösten on tarkoitus tulla voimaan jo vuoden 2010 alusta lukien. Lakimuutos heikentäisi edelleen kolmannen sektorin mahdollisuuksia työllistää työttömiä työnhakijoita. Täysimääräistä tukea ei voitaisi enää myöntää kuin kolmen vuoden aikana enintään 200 000 euroa. Käytännössä se merkitsisi, että järjestö voisi työllistää pitkäaikaistyöttömiä enintään 4—6 henkilöä vuodessa. Esimerkiksi Pieksämäen Seudun Liikunta ry on työllistänyt keskimäärin noin 50 vaikeasti muutoin työllistyvää työnhakijaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.01 lisäyksenä 80 000 000 euroa kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien jatkamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​