TALOUSARVIOALOITE 1006/2009 vp

TAA 1006/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen aktiivisiin työllistämistoimiin ja nuorisotyöttömyyden hoitoon

Eduskunnalle

Työttömyyttä hoidetaan Suomessa huomattavasti kitsaammin kuin valtaosassa teollisuusmaita. Aktiivisia työmarkkinaohjelmia ei ole lisätty juuri lainkaan sen jälkeen, kun työttömyyskriisi puhkesi.

Elokuun lopussa 2009 Suomessa oli työttömänä 269 500 henkilöä. Työttömien osuus työvoimasta oli 9,9 prosenttia. Ensi vuonna työttömyyden arvioidaan edelleen lisääntyvän, ajoittain jopa 15 prosentin tuntumaan työvoimasta.

Alle 20-vuotiaiden työttömyys on lisääntynyt nopeasti. Esimerkiksi Etelä-Savossa elokuun lopussa kaikista työttömänä olleista alle 25-vuotiaita oli jo 14,5 prosenttia .

Aktiivisiin työllistämistoimiin lisätään vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa määrärahoja vain 30 miljoonalla eurolla. Määräraha on riittämätön, koska tällä mitoituksella pystytään tavoittamaan vain 21 prosenttia työttömistä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 3 000 000 euroa aktiivisiin työllistämistoimiin ja nuorisotyöttömyyden hoitoon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​