TALOUSARVIOALOITE 1007/2009 vp

TAA 1007/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vammaisten ja vajaakuntoisten työhön sijoittamisen tukemiseen

Eduskunnalle

Vammaisten ja vajaakuntoisten työhön osallistuminen on Suomessa vähäisempää kuin EU-maissa keskimäärin. Kahden edellisvuoden talousarviossa palkkatukeen varatuista määrärahoista osa nimettiin nimenomaisesti vammaisten ja vajaakuntoisten työllistämiseen. Palkkatukeen esitetään lisäystä vuodelle 2010 vain 11,4 miljoonaa euroa. Työttömyyden kasvaessa määrärahalisäys on riittämätön. Jotta vajaakuntoisten ja vammaisten työhön pääsy ei vaikeutuisi, palkkatukeen varatuista määrärahoista osa tulisi "korvamerkitä".

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 5 000 000 euroa vaikeasti työllistyvien työllistämismahdollisuuksien parantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​