TALOUSARVIOALOITE 1009/2009 vp

TAA 1009/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin

Eduskunnalle

Lakia sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta (SOMLA) muutettiin elokuussa 2008. Tavoitteena oli käsittelyaikojen lyhentäminen silloisesta keskimääräisestä 13 kuukaudesta kuuteen kuukauteen vuoteen 2011 mennessä. Väliaikaisesta resurssilisäyksestä huolimatta keskimääräinen käsittelyaika ei ole lyhentynyt, ja se on kuluvana vuonna 15 kuukautta. Elatustukiasiat siirtyivät Kansaneläkelaitokselle v. 2009 ja vammaisten tulkkipalvelut vuonna 2010. On todennäköistä, että SOMLAn käsittelyyn tulevien valitusten määrä kasvaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.01.03 lisäyksenä 50 000 euroa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenojen lisäämiseksi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pauliina Viitamies /sd
  • Katri Komi /kesk

​​​​