TALOUSARVIOALOITE 1010/2009 vp

TAA 1010/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yleisen asumistuen parantamiseen

Eduskunnalle

Asumistuen saajien määrän arvioidaan lisääntyvän ensi vuonna 164 000 ruokakuntaan työttömyyden kasvaessa.

Asumistuki kaipaa korjaamista. Tällä hetkellä asumistukea saavat käytännössä vain työttömänä olevat yksinhuoltajat, vaikka tuki on tarkoitettu kaikkien pienituloisten ruokakuntien asumismenojen vähentämiseen. Kohtuullisten asumismenojen määrittely on ollut voimassa nykyisessä muodossaan aina tukijärjestelmän alusta, vuodesta 1975 lähtien. Asumistuessa hyväksyttävät kohtuulliset enimmäisvuokrat ovat jääneet jälkeen todellisesta vuokrakehityksestä. Tulorajoihin ei ole tehty indeksitarkistuksia. Tuloprogressio on jyrkkä ja aiheuttaa ns. köyhyysloukku-ilmiöitä.

Hallitus esittää kuitenkin vuoden 2010 talousarvioehdotuksessaan tukiperusteiden säilyttämistä entisellä tasollaan. Sosiaaliturvan uudistuskomitea selvittää sosiaaliturvan uudistamista vuoden 2009 loppuun asti. Asumistukijärjestelmää on tarkoitus uudistaa samassa yhteydessä. Kun asumistuen epäkohdat ovat ilmeiset, korjaustoimiin on ryhdyttävä heti vuonna 2010.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.10.54 budjettiperusteisena lisäyksenä 50 000 000 euroa yleisen asumistuen parantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​