TALOUSARVIOALOITE 1013/2009 vp

TAA 1013/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kansaneläkelaitoksen harkinnanvaraisiin kuntoutusmäärärahoihin

Eduskunnalle

Vuoden 2010 budjettiesityksen mukaan Kansaneläkelaitos saa käyttää kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen kuntoutukseen 92,3 miljoonaa euroa. Se on vain 1,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2009.

Kuntoutukseen pääsy on vaikeutunut ja hylkäävien päätösten määrä kasvanut. Vammaisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen vaarantuu ja kuntoutusmahdollisuuksien väheneminen on ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteiden ja poikkihallinnollisten politiikkaohjelmien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.30.60 lisäyksenä 10 000 000 euroa Kansaneläkelaitoksen harkinnanvaraisiin kuntoutusmäärärahoihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​