TALOUSARVIOALOITE 1015/2009 vp

TAA 1015/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sotainvalidien puolisoiden ja leskien kuntoutukseen

Eduskunnalle

Sotainvalidien puolisot ja lesket sekä sotalesket ovat päässeet vuosittain kuntoutukseen valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan kahdeksi viikoksi. Sotainvalidien keski-ikä on 87 vuotta, ja myös heidän puolisonsa ovat yleensä yli 80-vuotiaita. Vuonna 2009 kuntoutukseen tarkoitettu 3 100 000 euron suuruinen määräraha loppui jo ennen kesäkuuta, ja nyt kuntoutukseen oikeutetut joutuvat odottamaan seuraavan vuoden alkuun kuntoutukseen pääsyä. Määräraha on pysynyt samana useita vuosia kustannusten noususta huolimatta. Iän myötä kasvavan kuntoutustarpeen lisääntymistä ja toisaalta vuoden 2009 määrärahojen loppumisen vuoksi jonossa olevien kuntoutusta vaille jääneiden määrää ei ole otettu huomioon hallituksen esityksessä vuoden 2010 talousarvioksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.53 lisäyksenä 500 000 euroa sotainvalidien puolisoiden, vaikeavammaista sotainvalidia hoitaneiden leskien ja sotaleskien kuntoutukseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​