TALOUSARVIOALOITE 1016/2009 vp

TAA 1016/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sotaorpojen kuntouttamisen aloittamiseen

Eduskunnalle

50 000 lasta jäi toisen maailmansodan aikana maassamme sotaorvoiksi ja joutui nuoresta pitäen kantamaan huolta perheestä ja sen toimeentulosta. Yhteiskunnan taloudellinen tuki isän tai äidin menettäneelle loppui murrosiän jälkeen.

Muiden sodista kärsineiden lailla sotaorvot ikääntyvät ja heidän kuntonsa huononee. Sodan seurauksista kärsivistä ryhmistä sotaorvot ovat ainoa ryhmä, joka on jäänyt vaille yhteiskunnan tukea ja kuntoutusta. Sotaveteraanien rivit harvenevat ja heidän kuntoutukseensa käytettyjä varoja vapautuu. Näitä varoja pitäisi ohjata sotaorpojen kuntoutukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon luvun  33.50 uudelle momentille 400 000 euroa sotaorpojen kuntoutustoiminnan aloittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​