TALOUSARVIOALOITE 1017/2009 vp

TAA 1017/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen terveyden edistämiseen

Eduskunnalle

Vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa terveyden edistämistoimia on esitetty rahoitettavaksi Raha-automaattiyhdistyksen varoista 3,2 miljoonalla eurolla. Aiemmin tupakka- ja alkoholiveron tuotto on pitänyt ohjata tähän tarkoitukseen, ja sosiaali- ja terveysministeriössä onkin käynnissä salaisesti valmisteltu asetuksen muutos.

Kansalaisjärjestöt ovat perustaneet Raha-automaattiyhdistyksen toimintansa rahoituksen turvaamiseksi ja saaneet valtioneuvostolta yksinoikeuden raha-automaattipelien ja kasinotoiminnan harjoittamiseen. Kuitenkin nykyisin noin 40 prosenttia RAY:n liikevoitosta käytetään muuhun kuin sen perustehtävän mukaiseen rahoittamiseen.

Terveyden edistämisen määrärahojen rahoitusvastuun siirto Raha-automaattiyhdistykselle vähentää kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia RAY-avustusten saamiseen. Samalla vaarantuu myös nykyisin terveyden edistämisen määrärahoista avustusta saaneiden järjestöjen toiminta. Terveyden edistämisen määrärahat pitää palauttaa budjettiesitykseen entiselle momentille ja ohjata tupakka- ja alkoholiveron tuottoa tähän tarkoitukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.70.50 lisäyksenä 3 200 000 euroa terveyden edistämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​