TALOUSARVIOALOITE 1018/2009 vp

TAA 1018/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kansalaisjärjestöjen toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Kansalaisjärjestöt ovat perustaneet toimintansa rahoituksen turvaamiseksi Raha-automaattiyhdistyksen ja saaneet valtioneuvostolta yksinoikeuden raha-automaattipelien ja kasinotoiminnan harjoittamiseen. Kuitenkin nykyisin noin 40 prosenttia RAY:n liikevoitosta käytetään muuhun kuin sen perustehtävän mukaiseen rahoittamiseen. RAY:n varoista rahoitetaan mm. veteraanikuntoutusta, erilaisten virallisten rekistereiden ylläpitoa ja pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon vastuulle kuuluvaa helikopteritoimintaa.

Ensi vuoden talousarviossa hallitus esittää RAY:n varoista rahoitettavaksi terveyden edistämistoimia 3,2 miljoonalla eurolla. Aiemmin tähän tarkoitukseen on käytetty tupakka- ja alkoholiveron tuottoa. Myös veteraanikuntoutuksen määrärahojen osalta aiotaan RAY:n osuutta kasvattaa 1,8 miljoonalla eurolla nykyisten yli sadan miljoonan euron lisäksi. Nämä yhteensä 5 miljoonaa euroa syövät uudet rahoituskohteet vähentävät kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia RAY-avustusten saamiseen. Tämän lisäksi vuodelle 2011 suunniteltu arpajaisveron korotus 8,25 prosentista 10 prosenttiin merkitsee RAY:n rahoitusmahdollisuuksiin 12 miljoonan euron vähenemistä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.90.50 lisäyksenä 19 000 000 euroa kansalaisjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pauliina Viitamies /sd

​​​​