TALOUSARVIOALOITE 1019/2009 vp

TAA 1019/2009 vp - Pia Viitanen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kylmäkosken vankilan laajentamiseen

Eduskunnalle

Suomenkin talous on taantumassa. Näissä taloudellisissa olosuhteissa on järkevää politiikkaa lisätä julkisia investointeja. Julkiset investoinnit ovat piristysruiske kysynnälle, työllisyydelle ja sitä kautta talouskasvulle. Erityisen viisasta on sellaisilla alueilla, joilla taloudellinen tilanne on muita vaikeampi ja joilla uhat työttömyyden kasvuun ja kotimaisen kysynnän hiipumiseen ovat muita suuremmat.

Etelä-Pirkanmaa on yksi tällainen valtioneuvoston nimeämä rakennemuutosalue. Seutukunta on kärsinyt viime vuosina kiihtyvästä teollisesta rakennemuutoksesta. Seutukunnalla on menetetty erityisesti teollisia työpaikkoja ja YT-neuvottelujen piirissä on ollut noin 1 200 työpaikkaa. Valkeakoskella vuosien 2003—2006 työpaikkamenetykset olivat 6,5 prosenttia kaikista työpaikoista.

Kylmäkosken kunta sijaitsee Etelä-Pirkanmaan alueella ja siellä on 113-paikkainen vankila. Keskivankiluku vuonna 2008 oli 144 ja vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 152 vankia. Länsi-Suomen aluevankilan alueella tarvitaan myös lisää vankipaikkoja. Länsi-Suomen lisävankipaikat on tarkoituksenmukaisinta sijoittaa Kylmäkosken vankilaan tehtävään lisärakennukseen. Pirkanmaa ja ennen kaikkea Tampereen seutu kasvaa voimakkaasti. Väestönkasvu ja tuomioiden pidentyminen tulevat jatkossa edelleen kasvattamaan vankimäärää. Vankilan sijainti niin vankikuljetusten kuin omaisten vierailujenkin suhteen on erinomainen.

Vankilan laajennus toisi alueelle merkittävästi lisätyöpaikkoja. Kylmäkoskella ei ole ollut vankeinhoitoalan henkilöstön yleisiä rekrytointivaikeuksia. Kaikki tehtävät on miehitetty koulutetuilla ja pätevillä henkilöillä.

Valitettavasti tämä viime hallituskauden aikana aloitettu kehittämistyö suunnittelurahoineen pysähtyi tällä hallituskaudella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.20.88 lisäyksenä 200 0000 euroa Kylmäkosken vankilan laajentamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pia Viitanen /sd
  • Jukka Gustafsson /sd
  • Saara Karhu /sd
  • Leena Rauhala /kd
  • Marko Asell /sd

​​​​