TALOUSARVIOALOITE 102/2009 vp

TAA 102/2009 vp - Merikukka Forsius /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kosteus- ja homeongelmista kärsivien peruskoulujen uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin Uudellamaalla

Eduskunnalle

Momentilta 29.10.34 rahoitetaan koulujen kosteusvaurio- ja homekorjauksia sekä näiden takia tarvittavia uudisrakennuksia. Näiden tarve on kasvanut viime vuosina eikä rahoitus ole pystynyt kattamaan kosteuden aiheuttamien tuhojen ja sisäilmaongelmien vaatimia tuhoja. Korjauksien rahoittamista koskeva määräraha on tästä huolimatta pienentymässä ensi vuodelle n. 9 miljoonaa euroa. Tätä ei voi pitää harkittuna ratkaisuna. Korjaustöillä on aina myös alueellinen työllisyyttä edistävä vaikutus.

Vain murto-osa korjaushankkeista voidaan toteuttaa nykyisillä rahoilla ja niissäkin valtioapu pystytään maksamaan usein vasta jälkikäteen.

Perustamishankkeita priorisoitaessa pitäisi painottaa kosteus- ja homeongelmista johtuvia hankkeita korkeamman valtionosuuden muodossa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.10.34 lisäyksenä 10 000 000 euroa kosteus- ja homeongelmista kärsivien peruskoulujen uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeisiin Uudellamaalla.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Merikukka Forsius /kok

​​​​