TALOUSARVIOALOITE 1020/2009 vp

TAA 1020/2009 vp - Pia Viitanen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen opintokeskusten toimintaan

Eduskunnalle

Verrattuna vapaan sivistystyön muihin oppilaitosryhmiin opintokeskusten saamien valtionavustusten ja valtionosuuksien suhteellinen osuus on vähentynyt viime vuosina selvästi.

Opintokeskuksia ylläpitävät sivistysjärjestöt edustavat kuitenkin kattavasti koko suomalaista kansalaisjärjestökenttää. Näillä järjestöillä on tiiviit yhteydet mm. työttömien yhdistyksiin ja muihinkin järjestöihin, jotka toimivat eri tavalla syrjäytyneiden kansalaisten elämäntilanteiden kohentamiseksi. Työttömien ja syrjäytyneiden määrä on viime aikoina lisääntynyt maassamme huomattavasti.

Laajalle verkostoituneet opintokeskukset takaavat joustavalla ja edullisella tavalla monille ihmisille opiskelumahdollisuudet ja auttavat heitä tulemaan toimeen vaikeissakin elämäntilanteissa. Opintokeskuksissa on kehitetty erikoisesti työyhteisö- ja työelämässä tarvittavien osaamisen ja valmiuksien koulutusta. Lisäksi opintokeskukset ovat edistäneet monikulttuurisuutta, minkä avulla on kyetty takaamaan niin maahanmuuttajille kuin kantasuomalaisillekin entistä tasa-arvoisempaa koulutusta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  29.30.30 lisäyksenä 400 000 euroa opintokeskusten valtionavustuksiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pia Viitanen /sd
  • Tuula Väätäinen /sd

​​​​