TALOUSARVIOALOITE 1022/2009 vp

TAA 1022/2009 vp - Pia Viitanen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen eläinkokeiden vaihtoehtojen tukemiseen

Eduskunnalle

Laki koe-eläintoiminnasta toteaa, että eläinkoe tulee korvata, jos se tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi on mahdollista, myös osittain muulla tieteellisesti luotettavalla menetelmällä, joka ei edellytä eläimen käyttöä, tai menetelmällä, jossa eläinten kokonaismäärää tai eläimille aiheutettavaa kipua, tuskaa, kärsimystä ja pysyvää haittaa voidaan vähentää. Silti Suomessa eläinkokeiden käyttö vain lisääntyy vuosi vuodelta.

Vuonna 2008 käytettiin 138 600 koe-eläintä. Yli 80 prosenttia eläinkokeista tehdään biologisessa perustutkimuksessa ja ihmisten sairauksiin liittyvissä tutkimuksissa. Eläinkokeista ei lyhyellä aikavälillä kokonaan olekaan mahdollista päästä, mutta niitä on mahdollista merkittävästi vähentää satsaamalla määrätietoisesti eläinkokeiden vaihtoehtojen kehittämiseen. Näitä vaihtoehtoisia menetelmiä ovat mm. kudosviljely ja erilaisten teknisten menetelmien käyttö. Ihmiskudoksen käyttö on usein myös lääketieteellisesti luotettavampaa kuin koe-eläinten käyttäminen.

Käytännön toimenpiteet eläinkokeiden vähentämiseksi ovat kuitenkin jääneet vähäisiksi, ja koe-eläinten määrä on laskenut vain vähän. Valtion alaisissa laitoksissa, kuten yliopistoissa, on sitä vastoin käynnissä hankkeita, joissa koe-eläinten käyttöä pyritään merkittävästi lisäämään. Korvamerkittyä rahaa eläinkokeita korvaavia menetelmiä kehittäviin tutkimuksiin on maassamme jaettu vuosittain alle 40 000 euroa. Tämä on murto-osa siitä summasta, joka käytetään koe-eläintoimintaan ja eläinkokeisiin. Pelkästään koe-eläintoiminnan perusedellytysten turvaamiseen (koe-eläinten tilat ja hoito) kului yliopistoissamme jo vuonna 1998 lähes 50 miljoonaa markkaa. Esimerkiksi Ruotsin valtio tukee vaihtoehtojen kehittämistä vuosittain miljoonilla kruunuilla (vuonna 2006 lähes 2 milj. euroa).

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.30.20 lisäyksenä 300 000 euroa eläinkokeiden vaihtoehtojen tukemiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pia Viitanen /sd
  • Tuula Väätäinen /sd

​​​​