TALOUSARVIOALOITE 1023/2009 vp

TAA 1023/2009 vp - Pia Viitanen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rintamasotilastunnuksen ja rintamalisän myöntämiseen vuonna 1926 syntyneille nostomiehille

Eduskunnalle

Vuonna 1926 syntyneitä miehiä, jotka kutsuttiin palvelukseen vuonna 1944, oli yhteensä 24 500. Näistä miehistä noin 8 000 on edelleen elossa ilman rintamasotilastunnusta.

Vaikka he eivät joutuneet rintamalle, he palvelivat isänmaata sotaolosuhteissa ja joutuivat myös turvautumaan aseisiin. Suuri osa valmistautui taisteluun koulutuskeskuksissa. Tiedot näistä miehistä ovat osin puutteellisia ja ristiriitaisia. Kaikkien osalta ei löydy riittävää todistetta tunnukseen oikeuttavasta palveluksesta.Kyse onkin ennen kaikkea oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Kaikki vuonna 1926 syntyneet nostomiehet tulee saada tasa-arvoisesti rintamasotilastunnuksen piiriin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.50.50 lisäyksenä 3 000 000 euroa rintamasotilastunnuksen ja rintamalisän myöntämiseen vuonna 1926 syntyneille nostomiehille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pia Viitanen /sd
  • Tuula Väätäinen /sd

​​​​