TALOUSARVIOALOITE 1024/2009 vp

TAA 1024/2009 vp - Pia Viitanen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen hissien rakentamiseen

Eduskunnalle

Ihmiset asuvat nykyään ja tulevaisuudessa yhä pitempään omassa kodissaan. Tämä on paitsi vanhusten oman tahdon mukaista myös yhteiskunnan etu.

Kerrostalot sijaitsevat yleensä kaupunkien keskuksissa, joista löytyvät myös palvelut. Tällöin näissä kiinteistöissä sijaitsevat asunnot ovat ihanteellisia vanhusten kannalta. Ikävä kyllä ensimmäisen kerroksen asuntoja on kuitenkin suhteellisen vähän, ja osalle vanhuksista ensimmäinen kerros tuntuu turvattomalta paikalta asua, joten hissillä on olennainen merkitys muuten ihanteellisten kiinteistöjen toimivuuden kannalta. Mitä ripeämmin kiinteistökantaan rakennetaan hissejä, sitä paremmin pystytään vastaamaan tulevaisuuden ikääntymisen synnyttämiin haasteisiin.

Hissittömyys aiheuttaa kuluja yhteiskunnalle myös lisäämällä kodinhoitopalvelujen tarvetta esimerkiksi silloin, jos kotipalvelun rooli on vain kauppakassina toimiminen talon hissittömyyden takia.

Paitsi hissittömien talojen varustaminen hisseillä myös vanhan asuntokannan hissien perusparantaminen ja uusiminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä. Suuri osa vanhoista hisseistä on mitoitukseltaan ja toimivuudeltaan heikkoja.

Esimerkiksi rollaattorit ja pyörätuolit eivät mahdu läheskään kaikkiin hisseihin ja vanhat ovisysteemit ovat jäykkiä ja usein vaarallisia ikäihmisten kannalta. Hissien pysähtymistarkkuus on huono, ja tämä onkin aiheuttanut useita sairaalaan johtaneita onnettomuuksia. Tällöin voidaan katsoa myös, että yhteiskunnalle on syntynyt "turhia" kustannuksia. Vanhojen hissien uusiminen ja laaja peruskorjaus ovat kustannuksiltaan lähes samassa suuruusluokassa uusien hissien rakentamisesta syntyvien kustannusten kanssa. Kun lisäksi usein on kyse vanhasta kiinteistöstä, jossa ajankohtaisia ovat muutkin suuret korjaukset ja jossa asukaskanta on usein iäkästä ja suhteellisen pienituloista, on laaja korjaus ilman yhteiskunnan tukea asukkaiden ulottumattomissa.

Hissiavustushakemusten määrää on vaikea ennakkoon ennustaa, varsinkin nyt kun asunto-osakeyhtiölaki on muuttumassa. Todennäköisesti erityisesti hissien perusparannukset (käytännössä vanhojen käytöstä poistuvien hissien korvaaminen kokonaan uusilla) kärsiii määrärahojen niukkuudesta. Tänä vuonna hakemusten määrärahatarve on noin 25 miljoonaa euroa (hyväksyttävissä olevat hakemukset) ja käytettävissä on 3 miljoonaa euroa. Useissa tapauksissa hissin hajoaminen saattaa johtaa uushissittömään porrashuoneeseen ja kustannukset vastaavat lähes uusien hissien rakentamiskustannuksia.

Ensi vuotta ajatellen hisseihin tarvittaisiin lisää määrärahoja noin 5 miljoonaa euroa, jolloin voitaisiin taata suhteellisen toimiva avustusjärjestelmä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.20.55 lisäyksenä 3 000 000 euroa hissien rakentamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pia Viitanen /sd
  • Tuula Väätäinen /sd

​​​​