TALOUSARVIOALOITE 1025/2009 vp

TAA 1025/2009 vp - Pia Viitanen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen korjaustoiminnan avustuksiin

Eduskunnalle

Asuminen tuottaa merkittävän osan kaikista kasvihuonepäästöistä. Suomessa tarvitaan pikaisesti mittavia toimia olemassa olevan asuntokannan korjaamiseen energiatehokkaaksi. Tähän tarvitaan uusia ratkaisuja ja tasapuolista tuen kohdistamista kaikkiin asumismuotoihin.

Hallitus on panostanut merkittävästi vain pientalojen omistajien remonttien tukemiseen. Kotitalousvähennyksen ylärajan nostaminen suuntautui vain hyvätuloisille, joilla on mahdollisuus hyödyntää täysimääräisesti vähennystä. Kotitalousvähennystä ei edes välttämättä käytetä energiaa säästäviin investointeihin. Päinvastoin avustusta voidaan käyttää esim. kesämökin sähkölämmitykseen, jotta se saadaan ympärivuotiseen käyttöön, mikä tunnetusti lisää energian kulutusta. Omakotitalojen energiaremonteille suunnattu verovähennysoikeus tulisikin laajentaa koskemaan myös asunto-osakeyhtiöiden, kuten kerros- ja rivitalojen asukkaita.

Vuoden 2009 talousarvion mukaan ympäristöministeriön hallinnonalan avustuksista rakennusten korjaustoimintaan saa vuonna 2009 käyttää energia-avustuksiin vain 22 miljoonaa euroa. Tämä jakautuu siten, että pienituloiset pientalossa asuvat saavat käyttää 2 miljoonaa avustusmäärärahoista ja loput 20 miljoonaa suunnataan energiatehokkuutta parantaviin investointeihin kerros- ja rivitaloissa asuville. Siten ympäristöministeriön hallinnoima määräraha itse asiassa laskee vuoden 2008 tasosta, jolloin lisätalousarvion jälkeen määräraha nousi 24 miljoonan euron tasolle.

Vuoden 2010 talousarvioon hallitus esittää 28 prosentin leikkausta suoriin energiainvestointeihin.

Vaikka valtion asuntorahaston puolelta valtio onkin kohdentamassa osittaista rahoitusta asunto-osakeyhtiötalojen energiataloudellisten korjausten korkotukilainaan, on kerros- ja rivitaloasujien, sekä pienituloisten pientaloasujien suoriin energia-avustuksiin suunnattu määräraha alimitoitettu. Näin on erityisesti verrattaessa sitä siihen verohyötyyn, jonka pientalojen hyvätuloiset omistajat voivat käyttää remonteissaan hyväkseen talousarvion mukaisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.20.55 lisäyksenä 9 000 000 euroa käytettäväksi energia-avustuksiin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pia Viitanen /sd
  • Tuula Väätäinen /sd

​​​​