TALOUSARVIOALOITE 1029/2009 vp

TAA 1029/2009 vp - Erkki Virtanen /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtion korvaukseen terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin

Eduskunnalle

Yliopistollista perus- ja erikoistumiskoulutusta antaville kuntayhtymille maksetaan erikoissairaanhoitolain mukaista valtion korvausta opetuksen järjestämisestä aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseen. Korvausten taso ei ole noussut opetuksen määrän ja kustanusten muutoksen mukaisesti. Valtion vuoden 2007 talousarviossa todetaan, että erityisvaltionosuuksiin ei ole tehty kustannusten nousua vastaavaa tarkistusta 1990-luvun puolivälin jälkeen ja niiden reaalitaso on laskenut voimakkaasti, ja Stakesin vuonna 2004 tekemän tutkimuksen mukaan valtion rahoituksen vajaus oli yhteensä 61 miljoonaa euroa, josta koulutuksen osuus oli 33 miljoonaa euroa ja tutkimuksen 28 miljoonaa euroa. Vuoden 2006 talousarvion yhteydessä eduskunta lisäsi ehdotukseen 5 miljoonaa euroa maininnalla, että todellinen määrärahatarve on otettava huomioon valmisteltaessa vuosien 2007—2011 menokehyksiä.

Vuonna 2006 Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta ero vuoden 1993 mukaiseen tasoon, jolloin erikoissairaanhoitolaki tuli voimaan on n. 7 miljoonaa euroa. Tämän verran kunnat rahoittavat vuodessa yliopistollista opetusta puuttuvan valtion korvauksen vuoksi. Yliopistollisten sairaaloiden saamassa korvauksessa ei ole myöskään otettu huomioon kasvanutta opiskelijoiden sisäänottoa, mikä on ollut suurina juuri Kuopion yliopistossa. Kuopiossa opiskelijoiden sisäänotto oli vuonna 1997 75 opiskelijaa ja vuonna 2006 134 opiskelijaa.

Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2010 ko. määräraha esitetään lisättäväksi tasokorotuksena 5 miljoonaa euroa, jolloin määräraha nousee 104 miljoonaan euroon, mistä yliopistosairaaloille maksettava erityisvaltionosuus on 67,8 miljoonaa euroa. Yliopistosairaaloille maksettava osuus laskee talousarvioehdotuksen mukaan 1,3 miljoonaa euroa. Vaikka valtionosuus on kasvanut vuoden 2006 tasosta, on rahoitusvajeen suuruudeksi tällä hetkellä arvioitu jo 30—40 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  33.60.33 lisäyksenä 20 000 000 euroa erikoisairaanhoitolain mukaisen perus- ja erikoistumiskoulutuksen korvausten maksamiseen yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Erkki Virtanen /vas
  • Markku Rossi /kesk
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Kari Rajamäki /sd
  • Elsi Katainen /kesk
  • Pentti Oinonen /ps
  • Hannakaisa Heikkinen /kesk
  • Veijo Puhjo /vas

​​​​