TALOUSARVIOALOITE 103/2009 vp

TAA 103/2009 vp - Merikukka Forsius /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Espoo—Nummela—Lohja-kaupunkiradan rakennustöiden aloittamiseen

Eduskunnalle

Espoo—Nummela—Lohja-kaupunkiradan puolesta vallitsee vahva yksimielisyys. Länsirataa on kaavailtu 2030-luvulle, mutta faktat puhuvat sen mahdollisimman nopean rakentamisen puolesta.

Ratahallintokeskus on saanut suunniteltavakseen kaupunkiradan Espoosta Histan, Veikkolan, Huhmarin, Nummelan ja Muijalan kautta Keski-Lohjalle. Ennen Keski-Lohjaa haarautuisi pistoraide Lohjan keskustaan. Nummenkylässä Vihdin länsiosissa kaupunkiradasta erkaantuisi uusi Salo—Turku-rata.

Rata on merkitty Uudenmaan maakuntakaavaan ja maakäytön selvitys on valmis.

Ratahanke on valtakunnan uusien ratojen toteuttamislistalla neljäntenä. Radalla on kuitenkin kiire. Ilmastopolitiikka tiukentuu edelleen nopeasti ja ruuhkat kasvavat Turun moottoritiellä.

Pääkaupunkiseudun kasvavista ympäryskunnista tehtävät työmatkat pääkaupunkiseudulle ja pääkaupunkiseudulta ympäryskuntiin ovat lisääntyneet jatkuvasti. Ympäryskuntien alueelta käy päivittäin tuhansia ihmisiä töissä Helsingissä. Työmatkoihinsa he joutuvat käyttämään joko omaa autoa tai linja-autoa, koska raideliikennettä ei ole. Suurin osa on valinnut oman auton, sillä linja-auto on usein hitaampi vaihtoehto, liikennöintiverkosto suppea ja lippujen hinnat kalliit.

Ennen kuin pääkaupunkiseudulle voidaan asettaa ruuhkamaksuja, on töihin pendelöiville taattava viihtyisät ja toimivat joukkoliikenneyhteydet. Tässä rautatien rakentaminen on avainasemassa.

Esimerkiksi noin 3 700 lohjalaista käy päivittäin töissä pääkaupunkiseudulla. Vihdistä sukkuloivien vastaava luku on noin 5 500, joka on yli 43 % kunnan työllisistä. Myös muiden ympäryskuntien pendelöintiprosentit ovat niin ikään korkeat. Ympäryskuntien asukasluvut ovat kovassa kasvussa, mikä lisää henkilöautoliikennettä edelleen, ja Turunväylän kapasiteetin odotetaan lisäkapasiteetista huolimatta ylittyvän.

Toimivat kulkuyhteydet YTV-alueelle ovat ensiarvoisen tärkeitä ympäryskunnille, jotka pyrkivät asuinpaikkoina kilpailemaan työikäisten ja lapsiperheiden suosiosta. Kesällä 2009 valmistuneen maakäyttöselvityksen mukaan kaupunkirata toisi alueelle noin 150 000 uutta asukasta.

Hyvällä liikennepolitiikalla edistetään ilmastotavoitteita ja turvallisuutta. Kummankin tavoitteen kannalta on eduksi siirtää painopistettä tieliikenteestä raideliikenteeseen.

Junaradan yksi suunniteltu asemapaikka on tärkeässä liikenteen solmukohdassa VT1:n ja VT2:n risteyksen tuntumassa, jonka jo nyt ohittaa noin 130 kaukoliikenteen linja-autoa päivässä. Näin linja-autoliikenne niveltyy tulevan Länsiradan junaliikenteen kanssa sujuvasti yhdessä toimivaksi.

Länsiradan rakentaminen auttaa tasaamaan pääkaupunkiseudun kasvupaineita Länsi-Uudenmaan suuntaan, kun radanvarsialueille voidaan suunnata runsasta toimitila- ja asuinrakentamista.

Paitsi Vihdin ja Lohjan kannalta, Länsirata on erittäin tärkeä esimerkiksi suunnitteilla olevan Espoon Histan asuinalueen (asukasmäärä luokkaa 30 000) joukkoliikennetarpeiden vuoksi. Radan ensimmäisen vaiheen Espoo—Hista rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 97 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.78 lisäyksenä 97 000 000 euroa Espoo—Nummela—Lohja-kaupunkiradan rakennustöiden aloittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Merikukka Forsius /kok

​​​​