TALOUSARVIOALOITE 1034/2009 vp

TAA 1034/2009 vp - Pertti Virtanen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen valaistuksen ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille valtatie 3 — Parkanon rautatieasema Parkanossa

Eduskunnalle

Uudenaseman tie Parkanossa on vilkkaasti liikennöity aseman liikenteen ja myös läpikulkuliikenteen (Vaasan tie—Järvisuomen tie) takia. Myös raskas puutavara- ym. rekkaliikenne käyttää yhä enenevässä määrin Uudenasemantietä. Puutavaraterminaalin rakentaminen Parkanon asemalle tulee jatkossa huomattavasti lisäämään tätä rekkaliikennettä. Asemanseudun kehittämis-suunnitelmissa on suunniteltu asumisen lisäämistä ko. alueella sekä teollisuuden sijoittumista aseman läheisyyteen. Tien varrella on jo tällä hetkellä runsaasti asutusta. Tiestä on tullut myös, niin kävelijöille kuin pyöräilijöillekin, suosittu liikuntareitti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 500 0000 euroa valaistuksen ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Parkanossa, Uudenaseman tien varteen Vaasan tieltä Parkanon rautatieasemalle.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pertti Virtanen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

​​​​