TALOUSARVIOALOITE 1035/2009 vp

TAA 1035/2009 vp - Pertti Virtanen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Nerkoontien 727 perusparantamiseen Kihniöllä

Eduskunnalle

Järvisuomentien ja Kuruntien välinen Nerkoontie Kihniöllä (pituudeltaan n.12,5 km) on erittäin huonokuntoinen. Peruskorjausta ei tielle ole tehty ainakaan "miesmuistiin". Tiestä kahden kilometrin osuus on öljysorapäällysteistä. Myös päällystetty osuus on lähes ajokelvottomassa kunnossa. Tiellä on runsaasti mm. turve-, puutavara-, ym. raskasta liikennettä. Alueella on paikallisten asukkaiden lisäksi myös paljon kesäasukkaita. Asukkaat kokevat tien tällä hetkellä vaaralliseksi sen huonon kunnon takia. Autojen rikkoutumisvaaran lisäksi tien huono kunto aiheuttaa siis myös vaaratilanteita liikenteessä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Nerkoontien perusparantamiseen välillä Järvisuomentie—Kuruntie Kihniöllä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pertti Virtanen /ps
  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

​​​​