TALOUSARVIOALOITE 1036/2009 vp

TAA 1036/2009 vp - Pertti Virtanen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen alueellisten investointien ja teemahankkeiden rahoitukseen

Eduskunnalle

Pirkanmaalla erityisen tärkeää on alueen kilpailukyvyn parantaminen ja kansalaisten liikkumismahdollisuuksien turvaaminen. Tämä edellyttää liikenneväylien rakentamiseen ja ylläpitoon osoitettavien määrärahojen merkittävää korotusta. Liikennesuoritteilla mitattuna Pirkanmaa on maan toiseksi suurin heti Uudenmaan jälkeen.

Liikenteen perusväylänpidossa tieliikenteessä alueellisten investointien ja teemahankkeiden määräraha on selvästi putoamassa ja käyttökohteet muuttumassa. Budjettiesityksessä alueellisiin investointeihin ja teemahankkeisiin on osoitettu koko maassa 40,3 miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna määräraha on ollut 57,6 miljoonaa euroa ja vuonna 2008 se oli 91 miljoonaa euroa.

Tähän asti teemahankkeilla on voitu parantaa liikenteen sujumista ja liikenneturvallisuutta muun muassa ohituskaistoja ja keskikaiteita rakentamalla. Nyt valtakunnallisiksi teemapaketeiksi on määritelty satamien ja terminaalien tieyhteyksien kehittäminen sekä pohjavesiohjelma. Näiden kohteiden investointeja ei ole Pirkanmaalla.

Alueelliset investoinnit ovat pieniä, lähinnä liikenneturvallisuusinvestointeja, joista alueet päättävät annettujen kehysten puitteissa. Hankkeet toteuttavat maakuntien kehittämisstrategioita ja hankkeista sovitaan maakuntien toteuttamisohjelmien yhteydessä. Koko maan määrärahan pienuus tietää sitä, että Hämeen tiepiirissä on käytettävissä alueellisiin investointeihin vain noin 400 000 euroa ensi vuonna.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 20 000 000 euroa tieliikenteen alueellisiin investointeihin ja teemapaketteihin koko maassa sekä lisää momentin perusteluihin maininnan, että teemapakettien ohjelmaan tulee sisällyttää myös pääteiden turvallisuusinvestoinnit.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Pertti Virtanen /ps
  • Leena Rauhala /kd
  • Jukka Gustafsson /sd
  • Pia Viitanen /sd
  • Saara Karhu /sd
  • Mikko Kuoppa /vas
  • Markku Rossi /kesk
  • Marko Asell /sd
  • Kimmo Sasi /kok

​​​​