TALOUSARVIOALOITE 104/2009 vp

TAA 104/2009 vp - Merikukka Forsius /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kunnostus- ja muihin ympäristötöihin Enäjärvellä

Eduskunnalle

Enäjärvi sijaitsee Vihdin kunnan alueella ja järven kunnostustyötä on tehty erittäin paljon talkoovoimin.

Valtioneuvosto teki marraskuussa 2006 periaatepäätöksen vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015 asti. Ohjelmassa määritellään toimia, joiden tavoitteena on saavuttaa vesien hyvä tila ja estää tilan heikkeneminen. Ohjelma koskee sisävesiä, rannikkovesiä ja pohjavesiä.

Asetetut vesiensuojelun tavoitteet ovat erittäin hyviä, ja keinot niihin pääsemiseksi ovat tiedossa. Käytännön toteutus on kuitenkin kiinni rahoituksesta.

Vesistöjensuojelussa pääasialliset toimet on nyt kohdistettu vesistöjen ulkoisen kuormituksen vähentämiseen. Se on kustannustehokkaimpana ensisijainen, muttei läheskään aina riittävä toimenpide. Lisäksi tarvitaan myös sisäisen kuormituksen vähentämistä eli varsinaisia vesien kunnostustoimenpiteitä. Resurssit kunnostustoimenpiteiden toteuttamiseksi ovat kuitenkin riittämättömiä.

Ympäristöministeriön mukaan noin vuodesta 2010 alkaen kunnostustoimenpiteiden tarve kasvaa entisestään, kun ennen nykyistä ympäristölainsäädäntöä syntyneistä päästöistä aiheutunut sedimentoitunut kuormitus alkaa vapautua vesiin.

Vesistöjen kunnostukseen ohjattava raha on tällä hetkellä minimaalinen ja kattaakin vain noin yhden tai kaksi nimettyä hanketta vuosittain, vaikka tarvetta olisi paljon enemmän. On selvää, että vesien kunnostukseen on tulevaisuudessa tarpeen yhä kasvaessa saatava valtiolta lisää rahoitusta.

Vihdissä on Vihdin Enäjärven Suojeluyhdistys VESY ry pitkään toiminut aktiivisesti ja tuloksellisesti Enäjärven tilan parantamiseksi. Talkootyötä on tehty huikea määrä. Valtion rahaa on saatu projektiin. Vuonna 2007 rahoitus kuitenkin loppui yllättäen, vaikka suunnitelmat jatkosta olivat selvät ja talkooväki oli erittäin sitoutunutta tukemaan järven kunnostusta myös vapaaehtoisvoimin. Nyt tehty arvokas työ on valumassa hukkaan rahoituksen loputtua äkillisesti kokonaan. Tämänkaltaiset tilanteet eivät ole toivottavia vesistöjemme tilan kannalta.

Enäjärven kunnostus parantaa ihmisten mahdollisuuksia rantojen virkistyskäyttöön ja on välttämätöntä luontoarvojen vaalimisen kannalta. Mittavilla kunnostusprojekteilla on myös työllistävä vaikutus.

Enäjärven kunnostuksen kohdalla suuri ongelma on ollut hankkeen rahoituksen järjestäminen. Nyt on pelko, että 18 vuoden jo tehdyt työt valuvat hukkaan rahoituksen loputtua. Kunnostustöiden jatkuvuuden ja onnistumisen varmistamiseksi on välttämätöntä, että myös valtio tukee Enäjärven kunnostushanketta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  35.10.77 lisäyksenä 60 000 euroa Vihdin Enäjärven kunnostustöihin.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Merikukka Forsius /kok

​​​​