TALOUSARVIOALOITE 1041/2009 vp

TAA 1041/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen korkeimman hallinto-oikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen

Eduskunnalle

Valtion tuottavuusohjelman mukaisesti oikeusministeriö aikoo edelleen toteuttaa säästövelvoitteita. Nämä säästöt vaarantaisivat kansalaisten mahdollisuudet saada asiansa käsitellyksi kohtuullisessa ajassa. Myös ratkaisujen laatu voi kärsiä, jos työmäärä paisuu sietämättömäksi. Resurssien vähentäminen pidentäisi väistämättä jo nyt liian pitkiksi venyneitä käsittelyaikoja. Virkojen vähentämisen sijaan tuomarinvirkoja tulisi pikimmiten lisätä korkeimmalle hallinto-oikeudelle, jotta ihmisten oikeusturva ei pidentyneiden käsittelyaikojen vuoksi heikkenisi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  25.10.02 lisäyksenä 800 000 euroa korkeimman hallinto-oikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​