TALOUSARVIOALOITE 1043/2009 vp

TAA 1043/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen syyttäjien toimintaresurssien vahvistamiseen

Eduskunnalle

Syyttäjien taholta on tullut kautta maan huolestuttavia viestejä siitä, että syyttäjälaitos on tällä hetkellä vakavasti ylikuormitettu, jopa niin, että rikosvastuu eli käytännössä rikosoikeudenkäyntien joutuisuus uhkaa vaarantua. Runsaat kolmesataa syyttäjää hallitsee rikosvastuun toteuttamisessa "tiimalasin" keskikohtaa; poliisi suorittaa esitutkinnan ja tuomioistuimet käsittelevät jutut syyttäjän suorittaman syyteharkinnan perusteella. Kun syyttäjien työmäärä on paisunut kautta maan sietämättömäksi, juttuja saattaa vanhentua, koska syyttäjät eivät kykene enää hallitsemaan heille tulevaa työmäärää. Mikäli näin kävisi, joutuisi valtio eräissä tilanteissa korvausvelvolliseksi, mistä on jo olemassa käytännön esimerkkejä sekä myös ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä.

Kuvaava esimerkki syyttäjien ylivoimaisesta työtaakasta on se, että suuri joukko syyttäjiä kävi viime vuonna työterveyslääkärin vastaanotolla työuupumuksen takia. Mikäli tilanteeseen ei nopeasti löydy ratkaisua, saattaa kyseinen uupumus edelleen lisääntyä ja sairauspoissaolojen määrä kasvaa. On myös selvää, että pitkään jatkunut henkinen ylikuormitus heikentää lopulta suorituskykyä ja näin ollen vähentää työn tehokkuutta.

Syyttäjien työmäärää ovat lisänneet jatkuvasti laajentuvat ja yhä monimutkaisemmiksi käyvät rikosjutut varsinkin talousrikosten ja järjestäytyneen rikollisuuden kohdalla sekä hovioikeuden suulliset käsittelyt, joissa edellytetään syyttäjän henkilökohtaista läsnäoloa. Omalta osaltaan tilannetta on pahentanut myös viime aikoina tapahtunut syyttäjien määrän vähentäminen. Lisäksi tarkoitus on lisätä syyttäjien ja esitutkintaviranomaisten yhteistyötä. Tämä vaatii omalta osaltaan lisäresursseja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  25.30.01 lisäyksenä 1 500 000 euroa syyttäjien toimintaresurssien vahvistamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​