TALOUSARVIOALOITE 1044/2009 vp

TAA 1044/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen poliisin talousrikostutkinnan tehostamiseen

Eduskunnalle

Suomeen kohdistuu tällä hetkellä ja tulevina vuosina yhä suuremmassa määrin mittavia paineita ulkomailta tulevan rikollisuuden vuoksi. Yleisesti on jo tiedossa ns. itämafian levittäytyminen varsinkin Suomen suurimpiin kaupunkeihin. Tästä on selkeitä todisteita. Tämä rikollisuus toimii lähinnä huumerikosten, prostituution sekä omaisuusrikosten alueilla. Vaarana on, että tämä toiminta tuo mukanaan myös väkivalta- ja henkirikosten määrän olennaisen kasvun. Kaiken tämän tietäen on varsin outoa, ettei poliisin toimintaedellytyksiä tarkisteta ja paranneta riittävässä määrin tilanteen kehityssuunnan ollessa hyvin tiedossa.

Talousrikollisuus on todettu joitakin aikoja sitten valmistuneessa tutkimuksessa erittäin mittavaksi ilmiöksi maassamme. Onpa väitetty, että sen seurauksena yhteiskunta menettää vähintään 1,5 miljardin euron tulot vuodessa. Mikäli tämä pitää edes osittain paikkansa, voitaisiin talousrikoksiin erikoistuneiden tutkijoiden lisäämisellä poliisin palvelukseen tuoda yhteiskunnalle miljardiluokkaa olevia lisätuloja. Tätä tukee myös harmaan talouden projektiryhmän loppuraportti. Toimintaan sijoitetut varat tuottaisivat siis itsensä takaisin ehkä jopa monikymmenkertaisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  26.10.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa poliisin talousrikostutkintaan ja ulkomaisen rikollisuuden ehkäisyyn.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​