TALOUSARVIOALOITE 1045/2009 vp

TAA 1045/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen varusmiesten kotiuttamisrahan palauttamiseen

Eduskunnalle

Jokaista asevelvollista koskeva kotiuttamisraha poistettiin vuoden 1993 alusta lukien. Muun muassa Varusmiesliitto ry on pitkään taistellut tämän etuuden palauttamisen puolesta, koska juuri kotiuttamisrahan avulla voitaisiin tehokkaasti tukea varusmiespalveluksensa päättävien henkilöiden siirtymistä takaisin arkielämään. Usein juuri ensimmäinen kuukausi palveluksen päättymisen jälkeen on monelle nuorelle vaikeinta aikaa. Edessä on usein työ- tai opiskelupaikan hankkiminen ja mahdollisesti muutto omaan asuntoon.

Kotiuttamisrahan palauttaminen vähentäisi myös sosiaalimenoja kunnissa, joiden talous on monin paikoin muutenkin tiukoilla, kun varusmiespalveluksensa päättäneitä henkilöitä ei joutuisi samassa määrin asioimaan sosiaalitoimistoissa etsimässä tukea tiukkaan taloudelliseen tilanteeseensa. 200 euron suuruisen kotiuttamisrahan palauttaminen kaikille 28 000 varusmiehelle maksaisi valtiolle noin 5,6 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon samalla pienentyvät kuntien sosiaalimenot sekä kotiuttamisrahan ennalta ehkäisevä vaikutus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä, ei summa ole kohtuuton.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  27.10.01 lisäyksenä 5 600 000 euroa varusmiesten kotiuttamisrahan budjettiperusteiseen maksamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​