TALOUSARVIOALOITE 1046/2009 vp

TAA 1046/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kunnille vammaispalvelulain toteuttamiseen

Eduskunnalle

Voimassa olevan lain mukaan henkilökohtaisen avun piiriin kuuluvat ne vaikeavammaiset henkilöt, jotka eivät kykene tai halua itse toimia työnantajina. Lisäksi vaikeavammaiselle henkilölle on säädetty oikeus henkilökohtaiseen apuun ja tukeen, jota hän tarvitsee suoriutuakseen tavanomaisen elämän toimista kotona ja kodin ulkopuolella. Tämä lainmuutos oli sisällytettynä hallitusohjelmaan, ja onkin hyvä, että vammaisten henkilöiden tilannetta saadaan vihdoin tältä osin parannettua. Valitettavasti talousarvioesityksessä on varattu määrärahaa vain noin 4 300 000 euroa. Tällä rahalla ei voida vammaisille lainmukaisia oikeuksia valitettavasti toteuttaa, vaan mm. Invalidiliitto arvioi, ettei esitetyn suuruinen määräraha tule riittämään.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa kunnille vammaispalvelulain toteuttamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​