TALOUSARVIOALOITE 105/2009 vp

TAA 105/2009 vp - Christina Gestrin /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen kansallisen toimintaohjelman "Naiset, rauha ja turvallisuus" toimeenpanoon

Eduskunnalle

Suomi hyväksyi syyskuussa 2008 kansallisen toimintaohjelman "Naiset, rauha ja turvallisuus". Ohjelma perustuu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1325, ja kymmenkunta Euroopan sekä muutama Afrikan maa ovat tehneet omat toimintaohjelmansa päätöslauselman toimeenpanon nopeuttamiseksi.

Päätöslauselmassa 1325 pyritään ensinnäkin kiinnittämään huomiota ihmisoikeuksien loukkauksiin, joita esiintyy sota- ja kriisialueilla ja joiden kohteeksi naiset ja tytöt joutuvat pelkästään sukupuolensa perusteella. Toiseksi tavoitteena on kannustaa naisia uudella tavalla ja saada heidät osallistumaan aktiivisesti rauhanprosesseihin.

Vuosiksi 2008—2011 laadittu toimintaohjelma on sektorien välistä yhteistoimintaa, jossa on mukana monia eri ministeriöitä, esim. UM, PLM, OPM ja SM. Toimintaohjelma edellyttää näiden tahojen vastaavan myös ohjelman seurannasta. Viesti on valitettavasti ollut se, että mikään näistä ministeriöistä ei ole varannut varoja toimintaohjelman 1325 seurannan takaamiseksi. Jollei toimintaohjelman toimeenpanoon osoiteta varoja, sitä ei myöskään voida seurata.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  24.10.21 lisäyksenä 250 000 euroa kansallisen toimintaohjelman "Naiset, rauha ja turvallisuus" toimeenpanoon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Christina Gestrin /r
  • Merja Kyllönen /vas
  • Raija Vahasalo /kok

​​​​