TALOUSARVIOALOITE 1051/2009 vp

TAA 1051/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen luonnontuotteiden varastointitukeen

Eduskunnalle

Luonnontuotteiden kerääminen, varastointi ja markkinointi on ketju, joka toisaalta hyödyntää ilmaisen raaka-aineensa, luonnonmarjojen ja luonnonsienien, talteensaannilla kansantalouttamme ja toisaalta tarjoaa syrjäalueilla asuville mahdollisuuden ansaita lisätuloja. Mikäli jokin ketjun osanen ontuu, ei koko järjestelmä toimi huolimatta kasvaneesta tuotteiden kysynnästä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Luonnonolosuhteille ei ole tehtävissä mitään, ts. satovaihtelut ovat suuria, mutta varastoinnilla voidaan niidenkin vaikutuksia tasoittaa. Hyvinä satovuosina olisi voitava varastoida jopa kahden—kolmen vuoden normaalikulutuksen verran, jotta jotain luonnonmarjaa tai -sientä raaka-aineenaan käyttävä teollisuus voisi suunnitella tuotantoaan ilman pelkoa raaka-aineensa saannin loppumisesta.

Kaikki tämä edellyttää yhteiskunnalta budjettivaroja varastointitukena. Muuta tukeahan tämä "tuotannonala" ei muusta elintarviketuotannosta poiketen vaadikaan. Lisäksi tuki tulisi kohdistaa koko maan yrityksiin ja laajentaa marjojen ja sienien ohella myös luonnonyrtteihin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.20.46 lisäyksenä 5 000 000 euroa luonnontuotteiden varastointitukeen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​