TALOUSARVIOALOITE 1052/2009 vp

TAA 1052/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maasuurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen

Eduskunnalle

Hallitus on talousarvioesityksessään vuodelle 2010 varannut 2 300 000 euroa maasuurpetojen vahinkojen korvaamiseen. Kun vuoden 2008 kustannukset olivat selvästi tätä suuremmat, niin maa- ja metsätalousministeriöstäkin on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan myönnetty, että määräraha on niukanpuoleinen. Suurpetojen kannat ovat kasvaneet erityisesti karhun ja ilveksenkin osalta, ja kun kaatolupien osalta on pidetty niukkaa linjaa, niin seurauksena on petojen aiheuttamien vahinkojen määrän kasvu. Näiden vahinkojen korvaamiseen tarkoitettua määrärahaa tulisi siis esitetystä selkeästi lisätä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.40.42 lisäyksenä 500 000 euroa maasuurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​