TALOUSARVIOALOITE 1054/2009 vp

TAA 1054/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen runkomäntypistiäisen aiheuttamien metsätuhojen torjuntaan

Eduskunnalle

Kesällä 2008 havaittiin Keski- ja Etelä-Pohjanmaan mäntymetsissä merkittäviä ruskomäntypistiäisen aiheuttamia neulastuhoja. Tuhoalueiden laajuus arvioitiin vuonna 2008 vähintään 10 000 hehtaarin suuruiseksi. Vaikka Metsäntutkimuslaitos näytteiden perusteella ennusti, että ruskomäntypistiäistuhot tulevat jatkumaan vuonna 2009, maa- ja metsätalousministeriö päätti pidättäytyä valtion rahoituksella tehtävistä torjuntatoimenpiteistä vedoten lähinnä tuhoalueen hajanaisuuteen ja torjunnan kalliisiin kustannuksiin. Tämän seurauksena tuhoalue on edellisvuodesta moninkertaistunut. Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella eriasteisia ruskomäntypistiäisen tuhoja on arviolta 250 000—300 000 hehtaarin alueella.

Ruskomäntypistiäinen aiheuttaa metsissä sen, että seuraavien vuosien aikana tuhotuilla alueilla metsänkasvu hidastuu 20—40 prosenttia. Tämän seurauksena metsänomistajien taloudelliset menetykset ovat huomattavat. Talousarvioon onkin varattava maa- ja metsätalousministeriölle määräraha, jolla voidaan ensi keväänä suorittaa riskialttiilla alueilla ruskomäntypistiäisen biologista torjuntaa levittämällä monisärmiövirusta lentoruiskutuksena.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  30.60.43 lisäyksenä 15 000 000 euroa runkomäntypistiäisen aiheuttamien metsätuhojen torjuntaan.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​