TALOUSARVIOALOITE 1059/2009 vp

TAA 1059/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen paikallistien 17803 välillä Perho—Poranen—Hallapuro perusparannukseen ja päällystämiseen

Eduskunnalle

Paikallistie 17803 Perho—Poranen—Hallapuro eli niin kutsuttu Porasentie, pituudeltaan noin 9 kilometriä, on tärkeä muun muassa kalkkikuljetuksille Keski- ja Etelä-Pohjanmaalle sekä Keski-Suomeen. Alueella sijaitseva yritys on lisäksi tehnyt 25 vuoden mittaisen sopimuksen rakennuskiven toimittamisesta Italiaan. Tien kautta kulkee myös runsaasti turvekuljetuksia sekä raskasta maatalousliikennettä varsin suurilla alueilla sijaitsevilta tiloilta.

Tien suuren merkityksen takia rahoitus tien parantamiseen ja päällystämiseen tulisi saada jo valtion vuoden 2010 talousarvioon niin, että vähintäänkin työt päästäisiin aloittamaan ensi vuoden aikana. Porasentien pikaisen kunnostamisen puolesta puhuu myös se, että siihen liittyvät metsäautotiet ovat nyt peruskunnostettavina, eikä näiden metsäautoteiden tarpeellista käyttöä puukuljetuksissa saa estää Porasentien huono kantavuus ja kunto.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa paikallistien 17803 Perho—Poranen—Hallapuro peruskorjaukseen ja päällystämisen aloittamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​