TALOUSARVIOALOITE 1063/2009 vp

TAA 1063/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Lustilan paikallistielle 17129 Kauhajoella

Eduskunnalle

Kauhajoella sijaitseva Lustilan paikallistie 17129 on mutkainen ja kapea. Kyseisellä tiellä liikkuu paljon koululaisia, ja tieosuutta käyttävätkin mm. Lustilan ala-asteen oppilaat. Myös muut tienkäyttäjät, kuten työmatkalaiset, käyttävät tieosuutta pyöräillen ja kävellen piennarta pitkin. Kun ko. tiellä on ollut useita vaaratilanteita ja tie on varsin vilkkaassa käytössä, tulisi tielle rakentaa kevyen liikenteen väylä parantamaan tien käytettävyyttä ja liikenneturvallisuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Lustilan paikallistielle 17129 Kauhajoella.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​