TALOUSARVIOALOITE 1067/2009 vp

TAA 1067/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen tielle 17218 välille Aronkylä—Harjankylä Kauhajoella

Eduskunnalle

Kantatieltä 67 erkaneva tie 17218 Aronkylältä Harjankylään on kapea ja mutkainen tieosuus, joka on varsin vilkkaasti liikennöity. Tieosuudella liikkuu paljon koululaisia, jotka kulkevat ala-asteen koululle, sekä myös työmatkalaisia, jotka liikkuvat sekä kävellen että polkupyörillä. Tieosuudella on ollut lukuisia vaaratilanteita ja jopa kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia. Näin ollen tieosuudelle tulisi pikimmiten rakentaa kevyen liikenteen väylä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen tielle 17218 välille Aronkylä—Harjankylä Kauhajoella.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​