TALOUSARVIOALOITE 1068/2009 vp

TAA 1068/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Vaasan tiepiirille kevyen liikenteen väylän rakentamiseen valtatielle 19 välille Rengonharju—Luopajärvi

Eduskunnalle

Valtatie 19 on osa Helsingistä Tampereen kautta Seinäjoelle ja Kokkolaan ulottuvaa Suomen talouselämän vyöhykettä. Tie on tärkeä ja vilkkaasti liikennöity, ja liikennevirrat ovat kovassa kasvussa.

Jalasjärven ja Seinäjoen välisellä tieosuudella merkittävä puute on kevyen liikenteen väylän puuttuminen. Jalasjärveltä Seinäjoen suuntaan kevyen liikenteen kulkija voi hyödyntää paikalliskäytössä olevaa ns. vanhaa maantietä, joka nykyisen valtatien suuntaisena mutkittelee Luopajärvelle. Samoin Seinäjoelta Jalasjärven suuntaan kevyt liikenne voi kulkea Soukanjoentietä Rengonkylän risteykseen, lähelle lentokenttää. Tästä Luopajärven koululle saakka kevyt liikenne käyttää vilkkaasti liikennöidyn valtatien reunaa. Kyseessä olevalla n. 11,5 km:n osuudella kevyen liikenteen väylä toteutettuna siten, että myös paikallinen hidas liikenne (maatalousajo) voisi sitä käyttää, parantaisi oleellisesti liikenneturvallisuutta valtatiellä 19 välillä Jalasjärvi—Seinäjoki.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen valtatielle 19 välille Rengonharju—Luopajärvi.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​