TALOUSARVIOALOITE 1069/2009 vp

TAA 1069/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maanteiden Halla-aho—Koivumäki ja Koivumäki—Uusikylä perusparantamiseen Alajärvellä

Eduskunnalle

Alajärven kaupungin alueella kulkeva tie 17719 Halla-aho—Koivumäki ja siihen välittömästi liittyvä tie 17721 Koivumäki—Uusikylä ovat tällä hetkellä erittäin huonokuntoisia. Ne kärsivät pitkään jatkuvasta kelirikosta, ovat pehmeäreunaisia, jyrkkäliuskaisia ja kapeita ja niissä on jyrkkiä mutkia. Tiet ovat pääosin sorapintaisia, eikä niille ole tehty kunnostustoimia muutamia lyhyitä 1980-luvulla suoritettuja ns. rakenteen parannustöitä lukuun ottamatta.

Teillä on jokapäiväistä raskasta liikennettä, kuten meijeriautot, puukuljetukset, maansiirtokoneet ja linja-autoliikenne, joiden kohtaaminen kapealla ja pehmeäreunaisella tiellä on vaarallista. Teitä käytetään myös koulukuljetuksiin ja työmatkoihin, ja niiden liikenneturvallisuus on kyseenalainen. Mainittakoon vielä, että teiden vaikutusalueella sijaitsee mm. 2 suurta turkistarhaa, n. 20 maatilaa (joista toistakymmentä suurta karjatilaa), n. 30 ympärivuotisesti asuttua omakotitaloa, runsaat 50 kesäasuntoa sekä maanrakennus-, ammattiautoilija- ja muita yrityksiä. Näin ollen teiden vaikutuspiiriin lukeutuu todella suuri joukko alajärveläisiä ja paljon yritystoimintaa. Sen takia teiden peruskorjaus leventämisineen, pohjustuksineen, oikaisemisineen ja mahdollisine päällystämisineen tulisi saada käyntiin jo vuoden 2009 alkupuolella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Alajärven kaupungin alueella kulkevien teiden 17719 Halla-aho—Koivumäki ja 17721 Koivumäki—Uusikylä perusparantamiseen.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​