TALOUSARVIOALOITE 1070/2009 vp

TAA 1070/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 750 parantamiseen välillä Sääksjärvi—Patana Pohjanmaalla

Eduskunnalle

Vimpelin kunnassa sijaitsevan Sääksjärven kylän ja Vetelin kunnassa sijaitsevan Patanan kylän välillä kulkee maantie 750. Tieosuus on tärkeä yhdysväylä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan välillä. Tieosuudella on paljon kauttakulkuliikennettä. Kalkki-, turve- ja puutavarakuljetukset aiheuttavat tieosuudelle myös huomattavan määrän raskasta liikennettä.

Valitettavasti näiden kylien välisen tieosuuden päällyste on mennyt erittäin huonoon kuntoon. Päällyste on monin paikoin rikkoutunut kuopille ja siihen on muodostunut syviä uria. Kun tieosuus on vielä mutkainen, on selvää, että tien huono kunto heikentää merkittävästi liikenneturvallisuutta. Heikkokuntoinen tiestö myös lisää liikenteen päästöjä ja näin edesauttaa haitallista ilmastonmuutosta. Jotta tieosuuden turvallisuutta voitaisiin parantaa ja tien liikennöitävyyttä kohentaa, tulisi tieosuutta pikaisesti oikaista, rakennetta perusparantaa sekä sen päällyste uusia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa maantien 750 perusparantamistoimien aloittamiseen välillä Sääksjärvi—Patana Pohjanmaalla.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​