TALOUSARVIOALOITE 1071/2009 vp

TAA 1071/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kaartusentien perusparantamiseen ja päällystämiseen Alajärvellä

Eduskunnalle

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue on Alajärven kaupungin sekä Soinin ja Vimpelin kuntien muodostama alue Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Vastauksenaan Paras-hankkeeseen alueen kunnat ovat siirtäneet perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvän sosiaalitoimen palveluiden järjestämisvastuun yhteisen lautakunnan alaisuuteen. Lisäksi eri toimialueilla on siirrytty ns. isäntäkuntamalliin. Tällaisen yhteistoiminta-alueen muodostaminen lisää alueen asukkaiden liikkumista kunnasta toiseen palveluiden perässä. Esimerkiksi Alajärven kaupungin keskustassa sijaitsevat jatkossa monet vimpeliläisten tarvitsemat palvelut. Näiden palveluiden saatavuuden takaaminen edellyttää myös hyviä kulkuyhteyksiä alueen sisällä.

Monia Vimpelin kyliä Alajärven kaupungin keskustaan yhdistää Kaartusentie, joka on valtatien 16 ja tien 17692 välillä oleva tieosuus Alajärven kaupungissa. Tieosuus toimii monille vimpeliläisille suorimpana tienä Alajärvelle. Valitettavasti Kaartusentien noin 7,5 kilometrin pituudesta vain hieman yli kaksi kilometriä on päällystettyä tietä. Loput yli viisi kilometriä on sorapohjaista, huonokuntoista tietä. Kun alueen kuntien yhteisten palveluiden tarjonta keskittyy monilta osin Alajärvelle, niin Kaartusentien liikennemäärä tulee kasvamaan. Näin ollen liikenneturvallisuuden ja tieosuuden liikennöitävyyden takaamiseksi Kaartusentien päällystämätön osuus tulisi ensi tilassa perusparantaa ja päällystää sekä jo päällystetyn osuuden pinta uusia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Kaartusentien perusparantamiseen ja päällystämiseen Alajärvellä.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​