TALOUSARVIOALOITE 1074/2009 vp

TAA 1074/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 18 oikaisuun välillä Tuuri—Hakojärvi Töysässä

Eduskunnalle

Töysän kunnassa sijaitsevan Tuurin kylän ja Hakojärven kylän välillä kulkee valtatie 18. Tuurin kylässä sijaitsevan Tuurin kauppakylän vuoksi Tuurin ja Hakojärven välinen tieosuus ruuhkautuu usein. Tuurin kauppakylässä käykin vuosittain yli 5 miljoonaa kävijää, minkä seurauksena ruuhka-aikoina liikenteen määrä nousee yli 1 000 ajoneuvoon tunnissa. Kun ko. tieosuudella on myös paljon liittymiä, joita käyttävät mm. paikallisen maatalouden ajoneuvot, on ruuhkautuminen aiheuttanut monia vaaratilanteita ja liikenneonnettomuuksiakin. Myös paikallinen henkilö- ja maatalousliikenne häiriintyy, kun ruuhkien vuoksi liikenne hidastuu ja tukkeutuu. Olisikin nykyisen tieosuuden ruuhkautumisen ja sen aiheuttaman heikentyneen liikennöitävyyden ja liikenneturvallisuuden vuoksi tärkeää saattaa valtatien 18 oikaisutyöt välillä Tuuri—Hakojärvi alkuun mahdollisimman pikaisesti.

Valtatien 18 oikaisusta Tuurin ja Hakojärven välillä on laadittu yleissuunnitelma vuonna 1995. Yleissuunnitelma perustuu liikenneministeriön vuonna 1985 tekemään päätökseen Vaasa—Seinäjoki—Jyväskylä-valtatiestä. Päätöksessä esitettiin valtatielinjausta Tuuri—Hakojärvi rautatien eteläpuolelle. Tämä 12,3 km:n mittainen uusi tielinja lyhentäisi ajomatkaa noin 2,5 km.

Kokonaisuutena valtatie 18 Vaasan ja Jyväskylän välillä ei tällä hetkellä muodosta yhtenäistä valtatietasoista väylää, vaan se koostuu useista erityyppisistä jaksoista, joista vain osa täyttää valtatielle asetettavat sujuvuus- ja turvallisuusvaatimukset. Vaasan tiepiirin puolella Veneskosken, Sydänmaan ja Putulanjärven kohtien oikaisut muodostaisivat Tuuri—Hakojärvi-oikaisun kanssa merkittävän parannuksen tieoloihin lyhentämällä ajomatkaa itä-länsisuunnassa. Lisäksi oikaisujen toteuttaminen poistaisi rautatien tasoristeykset valtatieltä. Näin ollen valtatien 18 oikaisuun välillä Tuuri—Hakojärvi tulisi pikimmiten osoittaa määrärahaa tieosuuden rakentamisen aloittamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa rakennustöiden aloittamiseen valtatien 18 oikaisemiseksi välillä Tuuri—Hakojärvi Töysän kunnassa.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​