TALOUSARVIOALOITE 1078/2009 vp

TAA 1078/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Vaasan tiepiirille maanteiden 7233 ja 723 perusparantamiseen välillä Viemerö—Ilomäki

Eduskunnalle

Maantiet 7233 ja 723 välillä Viemerö—Ilomäki ovat heikossa kunnossa. Kun tieosuus on myös mutkainen, mäkinen ja kapea sekä monin paikoin pientareeton, niin tienkäyttäjien liikenneturvallisuus ja tien yleinen liikennöitävyys ovat huonolla tasolla. Liikennemäärät tieosuudella ovat prahaimmillaan 1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin kuusi prosenttia.

Paikalliset yrittäjät ovat joutuneet heikon tieyhteyden vuoksi harkitsemaan lisäinvestointejaan, koska tie ei kestä niiden raskaita kuljetuksia. Kun kapealla tieosuudella kulkee myös paljon koululaisia, on selvää, että tieosuuden perusparantamiseen on ryhdyttävä mahdollisimman pikaisesti, koska heikko liikenneturvallisuustilanne vaarantaa näiden pienten tienkäyttäjien hengen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 4 000 000 euroa maanteiden 7233 ja 723 perusparantamiseen välillä Viemerö—Ilomäki.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​