TALOUSARVIOALOITE 1079/2009 vp

TAA 1079/2009 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perusradanpitoon

Eduskunnalle

Hallitus esittää, että perusradanpitomomentille myönnetään nettomäärärahana 355 000 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää rataverkon suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta, liikenteen hallinnasta, kiinteistönpidosta ja muista radanpitäjän vastuulle kuuluvista tehtävistä aiheutuvien radanpidon menojen maksamiseen. Jotta liikenneturvallisuus ja liikennöitävyys rautateillä voitaisiin säilyttää edes nykyisellä tasollaan, tulisi määrärahan olla selvästi esitettyä suurempi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 50 000 000 euroa perusradanpitoon.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Pertti Virtanen /ps

​​​​