TALOUSARVIOALOITE 108/2009 vp

TAA 108/2009 vp - Christina Gestrin /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Espoon kaupunkiradan suunnitteluun

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Kaupunkirata Helsinki—Huopalahti—Leppävaara ja sille suunniteltu jatke Espoon keskukseen on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä. Neliraiteinen rata parantaa oleellisesti liikennepalveluja. Kaupunkiradan tavoitteena on joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattaminen Turuntien suunnalla. Tärkeimpänä tekijänä tavoitteen saavuttamisessa on raideliikenteen nopeampi ja säännöllisempi sekä palvelutasoltaan parempi joukkoliikennetarjonta. Kaupunkiradan arvioidaan myös vähentävän liikenteen päästöjä vaikutusalueellaan.

Kaupunkiratahankkeessa kaksiraiteisen radan yhteyteen rakennetaan kaksi lisäraidetta, minkä ansiosta lähi- ja kaukoliikenne voidaan erottaa omille raiteilleen. Lähiliikenteessä voidaan saavuttaa lähes metromainen palvelutaso lisäämällä junavuoroja ja parantamalla liityntäliikenneyhteyksiä. Myös asemien palvelutaso ja turvallisuus paranevat. Hankkeen ansiosta voidaan lisätä ja nopeuttaa myös junien kaukoliikennettä.

Kaupunkiradan osuus Helsinki—Huopalahti—Leppävaara on valmistunut ja avattu liikenteelle. Sen kustannukset olivat noin 165 miljoonaa euroa. Kaupunkiradan jatke Leppävaarasta Espoon keskukseen on rakennuskustannuksiltaan noin 190 miljoonan euron hanke. Sen toteuttaminen tulee käynnistää mahdollisimman pian.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2010 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Espoon kaupunkiradan suunnitteluun.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

 • Christina Gestrin /r
 • Merja Kuusisto /sd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Timo Juurikkala /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Matti Saarinen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Thomas Blomqvist /r
 • Raija Vahasalo /kok
 • Tapani Mäkinen /kok

​​​​